DynastyDynasty - Kokouksethttp://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/TELIMET.HTMKaupunginhallitus 28.09.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201992.HTMSivistyslautakunta 23.09.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201997.HTMTekninen lautakunta 22.09.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201987.HTMPerusturvalautakunta 17.09.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201996.HTMKaupunginhallitus 14.09.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201984.HTMPerusturvalautakunta 03.09.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201980.HTMKaupunginhallitus 31.08.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201978.HTMSivistyslautakunta 27.08.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201979.HTMTekninen lautakunta 25.08.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201973.HTMTarkastuslautakunta 12.08.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201988.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201954.HTMKaupunginvaltuusto 22.06.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201953.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201967.HTMPerusturvalautakunta 16.06.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201971.HTMKaupunginhallitus 15.06.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201952.HTMTarkastuslautakunta 12.06.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201981.HTMSivistyslautakunta 09.06.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201972.HTMTarkastuslautakunta 08.06.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201976.HTMTarkastuslautakunta 28.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201970.HTMTekninen lautakunta 26.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201962.HTMPerusturvalautakunta 26.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201965.HTMKaupunginhallitus 25.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201951.HTMSivistyslautakunta 19.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201961.HTMTarkastuslautakunta 14.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201969.HTMTekninen lautakunta 12.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201949.HTMKaupunginhallitus 11.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201950.HTMTarkastuslautakunta 07.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201963.HTMKaupunginvaltuusto 04.05.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201938.HTMPerusturvalautakunta 28.04.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201959.HTMKaupunginhallitus 27.04.2020http://julkaisu.lapua.fi:80/Dweb/kokous/20201937.HTM